Джерела


Проект Розстріляне Відродження на tsn.ua
20-ті LIVE з Яриною Цимбал
Матеріали від Харківського Літературного Музею
Старая библиотека: Старые газеты Харькова
Центральний державний науково-технічний архів України:
Головний фасад, план напівповерху та напівпідвалу, план першого поверху, план 2, 3, 4 та 5 поверхів. 1929 р. (ЦДНТА України, ф. Р-32, к. 1-24, оп. 1, од. зб. 7, арк. 2); План деталей дверей, які виходять у коридор. 1929 р. (ЦДНТА України, ф. Р-32, к. 1-24, оп. 1, од. зб. 7, арк. 18).